21. Yüzyıl Kentleri İçin Teknolojik Kurgular

Mehmet Rıfat Akbulut

Özet


21. yüzyılın kentsel manzaralarında, günümüze kadar kentleri biçimlendiren nüfus, sosyo-ekonomik yapı, ulaşım-altyapı- inşaat teknolojileri gibi aktörlerin yanı sıra bilgi-işlem ve iletişim teknolojilerinin de ön sada yer alacağı öngörülmektedir. Bu değişimler kimi zaman spekülatif denebilecek bir çerçevede ele alınmasına rağmen, özellikle yapay zeka (us) ve mobil iletişim temelli “bilişim teknolojileri”nde halihazırda gözlenen gelişmeler, adı geçen teknolojilerin kentsel ortama olası etkileri konusunda bizlere, spekülasyonların ötesine geçen, daha kendine güvenli yargılara varabileceğ imiz, kimi ipuçları da sunmaktadır. Özellikle, “özerk” ve “zeki” nesnelerden oluşan “akıllı kent” kurguları tatmin edici çözümler bulunamayan kentsel sorunlar için ilginç ve yaratıcı olanaklar sunabilecek gibi gözükmektedir. Keza mobil iletişim de, bilinen etkileri yanısıra kimi kronik kentsel sorunlara yeni ve yaratıcı çözüm geliştirebilme potansiyelini barındırmaktadır. Tüm bu teknolojik gelişmeler, bilişim teknolojileri temelli yeni kentsel yapılar ve kent kurguları üzerinde düşünmeyi teşvik etmektedir. Bu çalışmada, 21. yüzyılda kentleri biçimlendirmesi beklenen çeşitli bilgi teknolojilerinin, kentsel yaşam ve ortama olası etkileri tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kent planlaması; akıllı kentler; bilişim teknolojileri; bilgi toplumu; yapay zeka

Tam Metin: PDF