tasarım + kuram dergisi

Tasarım+Kuram Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin yılda iki kez yayınlanan hakemli yayın organıdır. Dergi, mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı disiplinleri ve ilişkili disiplinlerdeki bilgi üretimine ve bilginin yayılmasına, akademik-meslekî ortamın gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.


Duyurular

 

Ulusal Hakemli dergi süreci...

 
‘Tasarım+kuram’ dergisi kurulduğu günden bu yana ‘Ulusal Hakemli Dergi’ olma hedefini önüne koymuş ve bu amaçla çabalarını sürdüre gelmiştir. Yaşanan tüm zorluklara karşın bu hedefimizden vazgeçmeyi bir an olsun düşünmedik. Günümüzde ise, bu çabalarımıza yeni bir hedef olan ‘Uluslararası Hakemli Dergi’ olma amacını da ekledik. Aslında bu olanağı bize sağlayan bir bakıma, dergimizin aynı zamanda e-dergi olarak da yayınını sürdürmeye başlaması, yani geleneksel makale kabul-değerlendirme-baskı teknolojilerine dijital teknolojiyi de katmış olmasıdır. Dünyadaki benzer hakemli dergilerin ve akademik çevrelerin kabul etmiş olduğu ve halen kullanmakta olduğu bu teknoloji sayesinde, hem yurt içi hem de yurt dışı veritabanları tarafından taranma olanağı da doğmuş oldu. İşte, bu gelişme sayesinde Dergimiz 2011 yılı itibari ile hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir aşama olan ‘veri tabanı taraması’ na alınmış bulunmaktadır.  
Gönderildi: 2012-04-14 Daha fazlası...
 

Tasarım+Kuram Ulusal Hakemli Dergi Veri Tabanında

 

Fakültemizin hakemli dergisi “tasarım + kuram” 2011 yılı itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) listesine dahil edilmiştir.

tasarım + kuram  Dergisi,  Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı  alanında yayın yapan; ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi ve e-Megaron dergisinden sonra bu listeye kabul edilen üçüncü dergi olmuştur.

 
Gönderildi: 2012-04-14 Daha fazlası...
 

Muammer Onat Özel Sayısı

 
Muammer Onat Özel Sayısı Çıktı...  
Gönderildi: 2011-11-23 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 10, Sayı 18 (2014)

İçindekiler

Editör'den PDF
Oğuz Bayrakçı II-IV

Çağrılı Yazarlar

Başlangıcından Günümüze Sanatın Gelişimine Kısa Bir Bakış PDF
Gündüz Gökçe 1-17

Makaleler

MİMARİDE ANLAM; YAPIDAKİ “SEMBOLİK DİL” ÜZERİNE PDF
alev erarslan 18-35
Sosyal Yenileşim Ve Tasarımın Değişen Rolleri PDF
Serkan Bayraktaroğlu, Seçil Şatır, Aliye Ahu Akgün 36-52
Öğrenci Yurdu Odalarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel ve Algısal Performansı Üzerine Etkisi; Tahsin Banguoğlu Örneği PDF
Kubulay Çağatay, Meryem Yalçın, Kemal Yıldırım 53-72
Architectural Education And The Poetry Of Reality / Mimarlık Eğitimi Ve Gerçeğin Şiirselliği PDF PDF
Kezban Ayça Alangoya 73-93
KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA BİR İRDELEME: ÜSKÜDAR MEYDANI PDF
imre özbek eren 94-116
Türk mimarlık tarihi yazımında “Ulusal”-“Milli”nin ayrış[-tırıl-]masında karmaşıklık: Bir sınıflandırma denemesi PDF
Elâ Güngören, Uğur Tuztaşı 117-134
MEKANIN YAŞANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR ÇÖZÜMLEME PDF
Armağan Seçil Melikoğlu Eke, İpek Fitoz 137-148


ISSN: 13022636